Garantie

Op sieraden wordt gebruikelijk 1 jaar en op horloges 2 jaar fabrieksgarantie verleend. Rijnders Juweliers geeft u vaak 1 jaar extra garantie* en meer!

 

Meer informtie hierover kunt u vinden onder service, of loop gewoon de winkel binnen. Onze medewerkers staan u graag te woord.

 

Indien het product een gebrek vertoont dat niet zichtbaar was op het moment van aankoop, dan moet u dit, binnen 2 weken na ontdekking hiervan mededelen.  Rijnders Juweliers beoordeelt of het product inderdaad gebreken vertoont (die niet te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik en/of het niet verrichten van onderhoud).

 

Rijnders Juweliers zal het product herstellen of (naar keuze van Rijnders) vervangen binnen een door Rijnders Juweliers aan te geven redelijke termijn. Tijdens deze reparatie heeft u geen recht op een vervangend product, dan wel enige vorm van vergoeding. Indien, naar het oordeel van Rijnders, herstel niet mogelijk is, dan wel dit niet van Rijnders verwacht kan worden gezien de kosten van dit herstel, zal Rijnders u een vergelijkend vervangend product aanbieden. Is dit niet mogelijk, dan zal Rijnders Juweliers u een tegoedbon geven, welke u bij al onze bedrijven kunt besteden.

 

Gebruiksinstructie

 Als u zich niet houdt aan de door Rijnders Juweliers en de fabrikant gegeven instructies, of als u het product op een verkeerde manier heeft gebruikt dan wel geen onderhoud aan het product heeft verricht, dan heeft u geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Ook vervalt de mogelijkheid zich op enige vorm van garantie te beroepen indien het product is bewerkt